Des de la Safor música, música, música i més música... poesia, poesia, poesia i més poesia... debat, idees, assaig i més debat, més idees i més assaig, ... però sempre amb música

dilluns, 3 d’octubre de 2011

Repensar certs mites

Conclusions de repensar algunes coses que senzillament les donem com certes sense reflexionar sobre elles: 
- Una música excel·lent i una interpretació memorable no són per si mateix suficients per fer augmentar o mantindre el públic.
- Es pot augmentar el públic experimentant amb diversos mètodes, però no tenim la seguretat que aquest nou públic es mantinga en el temps amb un concepte "tradicional" de concert.
- Sovint els canvis per aconseguir més public proporcionen més fidelitat del públic ja existent, però no en creen de nou.
- Els grups aparentment experimentals i transgressors sovint amaguen darrera aquesta aparença unes estructures i un comportament enconadament conservador.
- La recerca de nous públics pot ocasionar la pèrdua del públic ja existent.
- La recerca efectiva de nous públics requereix no sols canvis en la programació (com sovint ocorre), sinó canvis en les estructures del grup, la mentalitat i el concepte de "concert" i la relació músic/públic.