Des de la Safor música, música, música i més música... poesia, poesia, poesia i més poesia... debat, idees, assaig i més debat, més idees i més assaig, ... però sempre amb música

dimecres, 1 de febrer de 2012

I la Gebrauchsmusik, què és?

Gebrauschmusik s'entén com un corrent estètic conreat per compositors alemanys d'entre guerres. La traducció literal seria "música utilitària". En un principi aquesta "música utilitària" s'entén aquella que no era composta com una finalitat en si mateix, sinó com a part d'un esdeveniment. Moviment contraposat a la visió romàntica de l'autonomia de la música, i les arts en general. Però aquest significat evolucionà cap a "música per a tots". La música s'adreça, en virtut de la senzillesa de la seva tècnica i estil, a l'aficionat amb talent en comptes dels virtuosos. Un acostament a la música des de la participació activa i no únicament des de l'escolta. Gebrauchsmusik és, en realitat, una reacció moderna contra la complexitat tècnica i intel · lectual de la música del segle XIX i XX, les quals exalten el virtuós professional i la profunda formació musical del públic a qui s'adreça.

En aquest marc estètic s'insereix també la idea, compartida per Hindemith, Weill i l'escriptor Bertold Brecht, que la música havia de ser útil a la societat en general, a les grans masses. Un bon exemple d'aquesta tendència és l'Òpera del tres xavos de Weill o la Història d'un Soldat de Stravinsky. Les crítiques foren realment virulentes, tant dels compositors instal·lats en un endèmic conservadorisme -exaltats i recolzats pel règim nazi- com per les elits avantguardistes. Tant uns com altres veieren en aquestes músiques una banalització de la "música culta". 
La Gebrauchsmusik també representa una espècie de neoclassicisme (l'ús dels vells gèneres, però amb tècniques contemporànies), el qual tingué una gran desenvolupament als anys 40 i 50 amb Hindemith, Stravinsky o Frank Martin

Aquest vídeo del primer temps del quintet de vent de Paul Hindemith és un bon exemple d'una composició clarament basada en postulats clàssics però amb tècniques contemporànies.

Aquest vídeo de Weill és un bon exemple d'una música adreçada a un públic ampli.Al nostre proper concert sobre l'Entartete Musik del proper dia 24 (Teatre del Raval) també hi ha una bona mostra de les diferents vessants de la Gebrauchsmusik