Des de la Safor música, música, música i més música... poesia, poesia, poesia i més poesia... debat, idees, assaig i més debat, més idees i més assaig, ... però sempre amb música

divendres, 8 de juny de 2012

Cabòries: el tant per cent dels retalls

Portem temps i temps parlant dels retalls en cultura. Des de diferents administracions es retalla i es donen uns tants per cents. Són aquestos reals? suposem que sí. Són aquestos reals respecte a la programació de cultura? No. Hi ha una trampa que no ens la diuen mai i que no està comptabilitzada.
Si es retalla un tant per cent determinat, però el manteniment de les infraestructures és el mateix, i els treballadors de l'administració són els mateixos i amb el mateix salari, el retall en programació és el tant per cent indicat? No. Per tant, les xifres que es donen no corresponen. No volem suggerir que no es mantinga com cal les infraestructures, i més encara que s'acomiade a treballadors o se'ls baixe el sou, més lluny! Però sí demanem sinceritat. Un cop tingut en compte aquests factors, quin és el tant per cent real dels retalls en programació?
Una altra reflexió. Quins són els costos en personal i infraestructures i quins en programació? Segons denunciava l'Avetid només un 15% del pressupost incideix en l'activitat i el teixit productiu. Només en 15%!! estem davant d'uns pressupostos dedicats a activitats (en aquests cas escèniques) o estem davant una altra cosa? De ser aquesta la relació, en tot cas, no hauria de ser el contrari, un 85% en programació i un 15% en altres despeses?


2 comentaris:

Jesus Eduard Alonso i López ha dit...

Porteu bona cosa de raó, cal tenir en compte la globalitat i no solament una part del 'tinglado'. Tanmateix, hi ha una qüestió adicional: cal disposar d'estructures fermes, sòlides, des de l'administració en matèria de cultura? És una qüestió difícil de calibrar bé; perquè per un costat cal disposar d'infrastructures que funcionen, com ara els teatres o les biblioteques, però també caldria evitar, com em sembla que sugggeriu, que un excés de burocràcia, en el mal sentit de la paraula, es menge l'escadussera disponibilitat pressupostària.

Llevant Ensemble ha dit...

Exacte