Des de la Safor música, música, música i més música... poesia, poesia, poesia i més poesia... debat, idees, assaig i més debat, més idees i més assaig, ... però sempre amb música

dimarts, 27 de desembre de 2011

A Ritmo i Scherzo els queda un no res

Segons l'editorial del proper més de gener de la revista Ritmo, la retirada de les subvencions a les revistes culturals suposarà la desaparició d'aquestes en un parell de mesos, incloses Ritmo i Scherzo. Sens dubte una desfeta cultural, malgrat que no ens agradara la línia editorial d'algunes d'aquestes revistes.
Cal tenir en compte que algunes d'aquestes revistes tenen més de vuitanta anys, i que entre altres col·laboradors han comptat amb noms com Bartók.
Estem en un més dels episodis calamitosos d'aquesta crisi que està desbaratant i desmuntant en dèbil i desestructurat teixit cultural que teníem. Era responsabilitat pública (dels polítics, i, per tant, de la societat en el seu conjunt) haver bastit alguna cosa més sòlida, deixar-ho caure ara és, senzillament, una irresponsabilitat.