Des de la Safor música, música, música i més música... poesia, poesia, poesia i més poesia... debat, idees, assaig i més debat, més idees i més assaig, ... però sempre amb música

dimarts, 27 de desembre de 2011

Volem un ministre com l'alemany Bernd Neumann

A Alemanya tenen un ministre de cultura, Bernd Neumann, que si els ministres es pogueren contractar com els jugadors de futbol se'l rifarien. Fa un temps, ens fèiem ressò de la notícia de l'augment del 5'1% de la despesa en art per part del govern alemany. Neuman, davant certes crítiques, va al·legar que allò no era subvenció si no que era una "inversió en el futur de la societat". Doncs, Bernd Neumann, va aparèixer fa uns dies a un dels canals de televisió més importants del país, ARD, per a posar a parir els canvis de programació del canal, per haver substituït programes culturals per realities show. Si han siguts substituïts és perquè existien, ací la immensa majoria dels canals no poden substituir els programes de contingut cultural per no existir.
A més, aquest ministre no és d'aquells que està únicament interessat en les grans infraestructures o les flors escollides. No. entre les seues preocupacions està que l'art aplegue a tot els llocs, i el recolzament a entitats com clubs de Jazz, sales independents de teatre, etc. Un com eixe volem!