Des de la Safor música, música, música i més música... poesia, poesia, poesia i més poesia... debat, idees, assaig i més debat, més idees i més assaig, ... però sempre amb música

dimecres, 14 de desembre de 2011

Gene Carr: Mensaje desde España

Gene Carr, coautor del llibre  Rompiendo La Quinta Pared: Marketing par las Artes en la Era Digital, ha estat les darreres setmanes a Madrid presentant la traducció del seu llibre al castellà. Després de la visita ha escrit la següent entrada al seu blog, on fa, des d'una visió economicista, una descripció de la situació del món cultural a Espanya.

El següent paràgraf resumeix de forma succinta la paràlisi actual segons Carr:
La major part d'aquestes organitzacions (institucions públiques o lligades a l'administració pública) no s'han centrat a generar ingressos, la idea de crear i mantenir una relació amb el públic a través d'activitats de màrqueting i desenvolupament d'audiència no ha estat una gran preocupació. I, ja que no hi ha incentius fiscals per a les persones a donar, la filantropia privada, simplement no existeix.

És a dir, ara ni una cosa ni l'altra: ni la subvenció pública de les arts ni la subvenció privada. No haver sabut o volgut crear en el seu temps unes condicions mixtes de mecenatge i subvenció, que és el que sembla que està funcionant en alguns llocs, ens porta a aquesta situació. És lícit deixar caure l'activitat cultural, de la qual menja molta gent, sense haver procurat altres mitjans de finançament primer?