Des de la Safor música, música, música i més música... poesia, poesia, poesia i més poesia... debat, idees, assaig i més debat, més idees i més assaig, ... però sempre amb música

dilluns, 26 de setembre de 2011

Preguntes per a reflexionar

Les següents preguntes conviden a una reflexió sobre el nostre paper, els dels músics i les agrupacions musicals professionals, en aquest món canviant:

1. Què podem oferir que beneficie la nostra societat? 
2. Què és allò important que podem oferir?
3. Sabem què és el que no funciona, tenim un model alternatiu?
4. Quin és el context sobre el qual promoure els canvis?
5. Quins són els "valors" que una agrupació musical ofereix al seu context social?
6. Què perdria la nostra societat immediata si desapareixen les agrupacions musicals estables?
7. Els canvis que hem de fer, es refereixen a l'estructura interna o a la forma en què ens presentem i ens donem a conèixer?
8. És l'actual model viable?
9. El problema més important és el de la comunicació amb la societat? (pèrdua de públic)
10. És un model del segle XIX encara útil per al segle XXI?