Des de la Safor música, música, música i més música... poesia, poesia, poesia i més poesia... debat, idees, assaig i més debat, més idees i més assaig, ... però sempre amb música

dissabte, 17 de setembre de 2011

Oci i cultura

No sabem si us haureu adonat de la tendència cada cop més generalitzada de substituir o ajuntar les paraules oci i cultura. Periòdics com Las Provincias directament han eliminat el terme Cultura substituint-lo per Oci. Confondre ambdós termes denota una dinàmica que ens sembla es basa en el descrèdit que creuen els directius del rotatius comporta la paraula "cultura". La cultura espanta el públic/lectors: banalitzem-la. I fixeu-vos com normalment s'inclou o està al immediatament abans o després de les Belen Esteban, Rociïtos, i altres personatges escarotats malfeiners.