Des de la Safor música, música, música i més música... poesia, poesia, poesia i més poesia... debat, idees, assaig i més debat, més idees i més assaig, ... però sempre amb música

dilluns, 19 de setembre de 2011

Soldier of orange? això què és?Soldier of orange? Sí, Soldier of Orange, una campanya encetada pels músics holandesos en contra de les retallades draconianes del seu govern i que aboca a la desaparició de bona part de les orquestres holandeses. Però a hores d'ara ha esdevingut en quelcom major. En el seu origen Soldier of Orange és una cançó d'una pel·lícula de 1977 sobre la resistència holandesa a l'ocupació nazi. La cançó, amb el temps, ha esdevingut alguna cosa semblant a un himne extraoficial, una cançó amb connotacions identitàries. Podem fer alguna analogia amb el Tio Canya o Al Vent. Els músics holandesos proposaren fer petites gravacions d'aquesta melodia i enviar-los-la com a mesura de pressió al seu govern. Bona part de les orquestres més prestigioses i músics més afamats han participat. Nosaltres humilment ens adherim, i en pròximes actuacions interpretarem el Soldier of Orange.
Però com dèiem aquesta campanya ja no es cenyeix a les fronteres holandeses, no pel suport, sinó perquè allò al que valentment han plantat cara els holandesos és un mal comú entre els països occidentals. Llavors, les mostres de suport no ho són tant com a tal, sinó més bé una adhesió a un moviment de protesta gairebé global entre els músics. I creix, i creiem que ho farà molt més encara segons els esdeveniments. I tots ens podem beneficiar del coratge dels músics holandesos adherint-nos i participant-hi activament.
La solidaritat, no és quelcom abstracte, sinó tangible, que sobrepassa fronteres, i que hom aprecia entre una de les qualitats més lloables de la nostra societat.
També cal assenyalar que aquells que són incapaços de mostrar solidaritat, suposem que després no ens la “exigiran” als demés. Com hem vist en vàries ocasions en el passat. Tothom sap de les dificultats d'algunes institucions musicals valencianes, tothom sap que es qüestió de temps que es parle definitivament de fallida, tothom sap que esperaran la solidaritat, al menys, de la resta de músics, però... tothom sap del seu silenci poregós.